Grzechy twoje a miłość moja to sprawiła

Grzechy twoje a miłość moja to sprawiła,

Że mie dla ciebie męki cierpieć zniewoliła.

Ale ty za tę miłość jak Mi odsługujesz,

Pychą twą głowę Moją znowu koronujesz.


Łakomstwo z własnego Mnie odzienia odziera,

Nieczystość gwoźdźmi ręce, włócznią bok otwieera

Gniewem, mszczeniem bezbożnie ciało me biczujesz,

Zazdrością na śmierć sądzisz, okrutnie krzyżujesz.


Obżarstwem usta moje ciężko policzkujesz,

Przez kłamstwa, krzywdy codzień żółcią mię częstujesz.

Ej, nawróć się, grzeszniku, czas poprzestać złego,

Czyń pokutę a chwyć się życia pobożnego.


Oto widzisz, żem żywot położył za ciebie,

Chcę abyś nie był w piekle, Ale ze mną w niebie,

Wołam z krzyża: nawróć się, poniechaj sprosności,

Bo cię czekam tak dawno w gorącej miłości.


Rozciągnąłem Swe ręce szeroko dla tego.

Abym mógł objąć ciebie pokutującego:

do Mnie, nie umknę się, miłość mię przybiła,

głowę Mą łaskawie k'tobie nachyliła.


W rękach, nogach, obfite źródła przekowała,

W boku drogę do nieba tobie zgotowała,

Otoć się sam oddaję, masz mię już wszystkiego,

Nie wątp że, nic nie znajdziesz nademnie lepszego.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików