Jezu, z miłości na Krzyżu rozpięty

Jezu, z miłości na Krzyżu rozpięty,

Ludzkiém językiem nigdy nie pojęty:

Za co się dałeś na męki,

wziąłeś policzek z mej ręki?


Za co się dałeś u słupa biczować

i między łotry tak się konfusować?

Oznajmij Jezu me winy,

Że wyciągniono Twe żyły.


Tyś w nowym grobie kamieniem złożony

i między łotry byłeś postawiony:

Tyś octem, żółcią pojony,

Włócznią do grobu złożony.


Byłeś pojony, częstoś się napajał,

A ja grzechami co dzień Cię obrażał:

Ja się w rozkoszach wczasuję,

A piekło sobie gotuję.


Brońże nas Jezu piekła gorącego,

Najświętsza Panno zasłoń nas od niego:

I wszyscy Święci z przykładem,

Prowadź nas Jezu swym śladem.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików