Jezus mądrość i prawda

Jezus mądrość i prawda Ojca przedwiecznego,

Bóg i człowiek pojmany jest czasu nocnego;

Od swych uczniów kochanych prędko odbieżany,

Żydom w ręce podany, w Ogrojcu związany.


W pierwszą jest do Piłata godzinę wiedziony,

I od świadków fałszywych w wielu oskarżony;

Tam policzkami zbito Pana związanego,

Na twarz plwano ślicznego króla niebieskiego.


Ukrzyżuj go! O trzeciej godzinie wołano,

Zbiczowawszy, w pawłokę z szyderstwem przybrano;

Głowę Jego cierniową koroną zbodziono,

A z miasta Go prowadząc krzyżem obciążono.


Na krzyżu o godzinie szóstej rozciągniony,

Między łotry złośliwie Jezus policzony,

Żółć z octem pragnącemu w mękach podawano;

Ciężko się z Zbawiciela świata natrząsano.


W czas dziewiątej na krzyżu Pan skonał godziny,

Eli głosząc, dał Ojcu duszę swą bez winy:

Źródło w boku przekłutym nam się otworzyło,

Ziemia srodze zadrżała, słońce się zaćmiło.


W nieszporną Pana z krzyża godzinę złożono,

Moc Boska niepojęta, była utajoną;

O taką śmierć nasz drogi żywot przyprawiono,

Śliczną koroną chwały tak bardzo wzgardzono.


W czas wieczorny uczciwy pogrzeb Mu sprawiono,

W ciele świętym nadzieję wskrzeszenia wznowiono,

Maści wonnej przydano, pisma się spełniły,

Niechże wiecznie wspominam śmierć Twą, Jezus miły.


Te modlitwy nabożne Tobie polecamy

Jezu Panie, I Twoją mękę w nich wznawiamy;

A Ty coś za nas cierpiał niezmierne boleści,

Donieś do wiekuistych po śmierci radości.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików