Już Chrystus życie zakończył

Już Chrystus życie zakończył,

Już się w grobie z śmiercią złączył;

Płaczcie nieba mieszkańcy!

Wzrusz się ziemio, krusz twe skały,

Pokryj ciemnością świat cały,

Płaczcie ziemi wygnańcy.


Grzeszniku zlewaj się łzami,

Tyś Go umorzył grzechami,

Tyś Go tu w grobie złożył;

Żałuj teraz należycie,

Przestań grzeszyć, popraw życie,

Abyś razem z nim ożył.


Tu grzeszniku pokalany,

Skrapiaj łzami Jego rany,

Tu masz łaskę dla siebie,

Tu możesz twych grzechów zmazy

Zmyć w krwi Baranka bez skazy,

Który umarł dla ciebie.


Tu już Jezu przemieszkiwać,

Tu pragnę z Tobą spoczywać,

Tu mię Panie złącz z sobą:

Aż śmierć zwyciężysz waleczny;

Do dnia trzeciego bezpieczny

Niech mam spoczynek z Tobą.


Tu ja płakać będę Ciebie,

Póki Cię nie ujrzę w niebie,

Jezu w dobroci stały:

Zniszcz już grobu Twego wściekłą

Straż, już zwycięż śmierć i piekło,

A mnie weź do Twej chwały.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików