Już do grobu kamiennego

Już do grobu kamiennego

Niosą Cię, Jezu, zmarłego

Podesłałbym serce moje,

Lecz twardsze nad członki Twoje.


Czemuż już nie lamentujesz

Duszo, która Go piastujesz

Zbawiciela na swych rękach

Po wielkich zelżywych mękach.


Włóż Go do serca twojego

Jezusa, kochanka swego,

Który dla twojej miłości

Podjął tak wielkie boleści.


Oddaj Go Matce strapionej

Jezusa, który zraniony

Wszystek na ciele zostaje,

A Matce się serce kraje.


O Matko błogosławiona,

O Panienko utrapiona

Ach, któż mi da serca zdroje,

Wylać na lamenta Twoje.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików