Już wychodzę w drogę mąk śmierci Jezusa

Już wychodzę w drogę mąk śmierci Jezusa,

Niech się serce moje od żalu rozkrusza,

Proszę Boga, Ducha Najświętszego,

By skruszył opokę twardą serca mego.


O Duchu Najświętszy, racz mnie niegodnego,

W mej prośbie wysłuchać, wspomóż mnie grzesznego,

Bym nad męką Jezusa mojego

Gorzkie łzy wylewał i żył już dla Niego.


Może ostatni raz już w tę drogę idę,

Niechże się na żałość serdeczną zdobędę.

Niech łzy toczę za me przewinienia,

To mi błogo będzie w godzinę skonania.


O Jezu, Baranku niewinnie cierpiący,

Z krzyżem na tę górę Golgoty idący,

Ten krzyż ciężki, smutki, męki, rany,

Włożyłem na Ciebie moimi grzechami.


Żal mi serce kruszy i gorzkimi łzami,

Już rzewliwie płaczę nad mymi grzechami,

Gdy Cię widzę tak umęczonego,

Ach żałość i boleść dla serca mojego.


Tą drogą boleści, mąk Syna Twojego,

Prowadź mnie, o Boże, przez anioła swego,

Abym w moich myślach fałszywie nie sądził,

Bez żalu, litości tą drogą nie błądził.


O Jezu, zmiłuj się, racz me serce zmiękczyć,

Abym mógł tę drogę mymi łzami skropić,

Którąś dla mnie z miłości farbował,

Krwią swoją najświętszą oraz łzami polał.


O Najświętsza Matko pod krzyżem stojąca,

W tak wielkiej boleści od żalu mdlejąca,

Błagam Ciebie, racz mi to wyprosić,

Cząstkę Twojej żałości w moim sercu nosić.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików