Już zdejmują martwe z krzyża

Już zdejmują martwe z krzyża Jezusowe ciało

Dwaj chwały godni mężowie z pobożnością, śmiało,

Józef, senator uczciwy, i Nikodem sprawiedliwy,

Tajemni uczniowie, Pana kochankowie.


Biorą czyste prześcieradło, ciało obwijają,

Wonnymi je olejkami pilnie nacierają,

Płaczą nad zamordowanym Mistrzem swym umiłowanym,

Widząc w Jego ciele ran ciężkich tak wiele.


Niosą członki Jego święte do grobu ciemnego,

Niedaleko Kalwarii w skale wykutego,

Tam Go kładą z uczciwością, całując rany z boleścią

Rąk, nóg, boku Jego, włócznią otwartego.


Przyłączmyż się i my dzisiaj do pogrzebu tego,

Odprowadźmy ciało Pańskie aż do grobu Jego,

Idźmy za Matką płaczącą, śmierci Syna żałującą,

Z Nią łzy wylewajmy, boleść oświadczajmy.


Ach, co za bolesny widok widzimy grzesznicy,

Martwy leży nasz Zbawiciel w grobowej ciemnicy,

Członki zimne krwią oblane, żyły, stawy w Nim stargane,

Rany w całym ciele, ach, jak ich jest wiele.


Czuwajmy przy grobie Pańskim w świętych rozmyślaniach,

Całujmy otwarte rany przy smutnych wzdychaniach:

Za odkupienie dziękujmy, grób czysty w sercu gotujmy

Synowi Boskiemu, a Zbawcy naszemu.


A gdy i my kości nasze w ciemny grób złożymy,

Bądź dla nas Jezu łaskawy, pokornie prosimy:

Zbaw nas w Tobie ufających, któryś w otchłani będących

Ojców wyprowadził, w niebie ich osadził.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików