Króla wznoszą się znamiona

Króla wznoszą się znamiona

Tajemnica Krzyża błyska,

Na nim życie śmiercią kona

Lecz z tej śmierci życie błyska.


Poranione ostrzem srogim

Włóczni co Mu bok przeszywa,

Aby nas pojednać z Bogiem

Krwią i wodą hojnie spływa.


Już się spełnia wieczne słowo

Pieśni, co ją Dawid śpiewa

Głośną na świat cały mową,

Oto Bóg królował z drzewa.


Drzewo piękne i świetlane

Zdobne w cną purpurę Króla

Z dostojnego pnia wybrane

Święte członki niech otula.


O szczęśliwe, bo ramiony

Dzierżąc, waży Boskie ciało,

Okup świata zawieszony

I łup piekłu odebrało.


Krzyżu bądźże pozdrowiony

O nadziejo Ty jedyna,

Dobrym łaski pomnóż plony,

Z grzesznych niech się zmyje wina.


Ciebie, Trójco, coś żywota

Źródłem, świat niech sławi cały,

Przez Krzyż święty otwórz wrota

Do zwycięstwa i do chwały.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików