Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,

Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony,

Gdzie Bóg, Król świata całego

Dokonał życia swojego.


Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,

Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony;

Ta sama Krew Cię skropiła,

Która nas z grzechów obmyła.


Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,

Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony;

Z Ciebie moc płynie i męstwo,

W Tobie jest nasze zwycięstwo.


Krzyżu przedziwny, drzewo poświęcone,

Krwią przenajświętszą Baranka skropione,

Że sam Zbawiciel na Tobie

Umarł i poświęcił Ciebie.


Krzyżu chwalebny, łoże Chrystusowe,

Na sobie niosąc zbawienie światowe;

Na Tobie Jezus spoczywał,

Gdy w gorzkich mękach umierał.


Krzyżu, na którym panieńskie rodzenie

Od Matki bierze smutne rozłączenie,

Z ran wylewa krwi strumienie

Na grzechów naszych zgładzenie.


Krzyżu, którym się my wierni szczycimy,

Tym znakiem wszyscy święci są znaczeni,

Tym znakiem siebie zdobimy,

Gdy krzyż na czole kładziemy.


W tym znaku pewni zbawieni będziemy,

Tym znakiem czarty odpędzać możemy;

Krzyż święty wszystko zwojuje,

Precz wszystko zło odstępuje.


Drzewo żywota wśród raju stojące,

Rozkoszny owoc światu przynoszące,

Tyś na górze Kalwaryi

Nosiło owoc Maryi.


Na wieczne czasy i przez miliony,

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,

Tyś jest znak tryumfujący,

Radość wiernym przynoszący.


O Trójco Święta, Boże nieskończony,

Daj nam posiłek, ratuj lud strapiony,

Przez znamię krzyża świętego

Wyrwij nas od wszego złego.


Kłaniam Ci się, Chryste, błogosławię Tobie

Żeś przez krzyż święty świat odkupił Sobie;

Przez Krzyża Twego noszenie

Osłódź wiernym utrapienie.


Więc, ach mój Jezu, Krzyż Twój całujemy,

Sercem i usty Tobie dziękujemy,

Krzyża się Twego trzymamy,

Zmiłuj się Jezu nad nami!


Jezu, do Krzyża gwoźdźmi przykowany

Wyraź na duszy swe najświętsze rany

A w dzień skonania naszego

Przyjmij do Królestwa swego.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików