Na Jezusa mękę srogą

Na Jezusa mękę srogą,

Na boleści i śmierć drogą,

Pomnijcie chrześcijanie!

Przy śmierci moc krzyża Jego,

Zbawienie sprawującego

Ochłodą wam się stanie.


Złości grzechu to był skutek

Krwawy pot i ciężki smutek,

Który w Ogrojcu znosił.

Tak, że Ojca niebieskiego,

By Go od krzyża srogiego

Uwolnił, rzewnie prosił.


Zbliża się ku Niemu rota,

A na czele chciwy złota

Był Judasz, zdrajca Jego.

Będąc mocno skrępowany,

Do rady jak łotr szarpany,

Świadczą kłamstwa na Niego.


Uplwan, sromotnie zelżony,

Krwawiąc od chłost i korony,

Na śmierć krzyża skazano.

Ciężar drzewa Nań włożywszy,

A żółcią Go napoiwszy,

Z łotry ukrzyżowano.


Wisząc we krwi, głos swój wznosi,

Za tych nawet Ojca prosi,

Którzy Go umęczyli.

Łotra zbawia skruszonego,

Kłoniąc głowę, ducha swego

Oddaje nasz Pan miły.


Ćmi się słońce, bo Pan kona,

Rwie się kościelna zasłona,

Góry, skały pękają;

Ziemia umarłych ruguje,

Natura bieg swój hamuje,

Niebo, ziemia żal mają.


Tak najświętszy Pan z miłości

Umierał za ludzkie złości

Dla człowieka grzesznego;

Aby nie zginął na wieki,

Zamknął Pan swoje powieki

Podług Pisma świętego.


Sercem więc i my skruszonem,

Męką Zbawcy rozrzewnionem

Żałujmy śmierci Jego.

Bądź nam Boże miłościwym,

Bądź łaskawym, litościwym,

Dla śmierci Syna Twego.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików