Nawróć się, ludu

Nawróć się, ludu, w pokorze,

w poście i w płaczu, i w żalu,

a światłość twoja jak zorze

rozbłyśnie nad Jeruzalem.


Nawróć się, córo Syjonu,

do Pana Boga swojego,

tułaczy przyjmij do domu,

łaknących obdaruj chlebem.


Obmyj się dziś żywą wodą,

bo Bóg ci przebaczyć gotów.

Jak orzeł odnów swą młodość

i wzmocnij skrzydła do lotu.


Wtedy Pańskiego Imienia,

zawezwiesz, a On odpowie,

wprowadzi w bramy zbawienia,

pasterzem będzie swych owiec.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików