Nie gardź, Twórco miłosierny

Nie gardź, Twórco miłosierny,

Skruchy łzami, modlitw słowy,

Które wylewa lud wierny

W post święty czterdziestodniowy.


Serc Badaczu, pełny życia,

Widzisz nasze osłabienie;

Chcącym szczerze win omycia

Daj Twą łaską przebaczenie.


Wielkie nasze wykroczenia!

Przebacz kającym się Tobie!

Dla chwały Twego Imienia,

Uzdrów nas w ciężkiej chorobie.


Daj niech wstrzemięźliwe czyny

Zmogą knąbrne ciało nasze;

Niech serca, postne od winy,

Porzucą występku paszę.


Spraw, Trójco błogosławiona,

W trzech Osobach jedno Bóstwo,

Niech post dla naszego łona

Wydaje owoców mnóstwo.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików