O Głowo krwią zbroczona

O Głowo krwią zbroczona, bólu i żałości

I cierniowym zraniona wieńcem zelżywości.

O Głowo, pełna wszelkich ozdób i zacności,

Witam Cię znieważaną dla mych nieprawości.


I któż to Twe oblicze, które swą jasnością

Oświeca świat, aż ziemia drży przed jej srogością,

Z wszelkiej złupił ozdoby, kto tak zeplwał, Panie,

Jakże mordercza ręka śmie się targnąć na nie.


Policzki Twoje wdzięczne i wargi ozdobne

Zmieniły się tak, że już sobie niepodobne.

Grobową bladej śmierci barwą powleczone,

I wszystkie Twe, Lwie Judzki, siły obalone.


A któż tego przyczyną? Czyż nie ja o Panie,

Żeś na zelżywym drzewie srogie niósł karanie.

Gdy pod ten krzyż się garnę, ja grzesznik mizerny,

Niechaj Twój wzrok, mój Jezu, ujrzę miłosierny.


Znaj mnie Stróżu mój wierny, znaj, dobry Pasterzu,

Zdroju wszech dobrych darów, stąd, żem w Twym przymierzu

Ciałem Twoim karmiony, Krwią Twą napojony

I pociechami Ducha Twego napełniony.


Nie gardź najdroższy Jezu, mną, który statecznie

Ciebie się nie chce puścić, lecz przy Tobie wiecznie

Stojąc w śmierci i w życiu, chcę być zawsze Twoim,

Twej gorzkiej męki pamięć nosząc w sercu moim.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików