O Jezu Nazareński

O Jezu Nazareński, rozwiąż rękę Swoją,

pobłogosław sieroty, co przed Tobą stoją,

wysłuchaj nasze prośby, nie gardź temi łzami.

O Jezu Nazareński zlituj się nad nami.


Kiedyś spełniał w ogrojcu kielich strasznej męki,

Omdlałyś potrzebował wsparcia mocnej ręki

I przybycia Anioła z pociechą dla Siebie;

O Jezu Nazareński, wspieraj nas w potrzebie


Przez koronę cierniową na głowę wtłoczoną,

Przez skronie kolcem skłute, krew świętą zbroczoną,

Wysłuchaj naszej prośby, nie gardź żalu łzami;

O Jezu Nazareński, zmiłuj się nad nami.


Gdy smutek nas tu trapi to nas wspiera wiara,

Gdy zaś o Panie cierpień przepełnia się miara

I gnębi ucisk srogi, dręczą też zgryzoty;

Nie spuść tedy z opieki Twej biednej sieroty.


Przeniosłeś męki srogie dla Ojca w ofierze,

Umarłeś opuszczony kochając nas szczerze,

Na krzyżu Krew Najdroższąś przelał do kropelki;

Niech ta męka i Krew Twa zgładzi z nas grzech wszelki.


Tyś nam Matkę zostawił przy Twej świętej męce,

Więc też potrzeby swe polecamy w Jej ręce.

Ach wspieraj naszą wiarę, wielką ufność w Ciebie

A po śmierci daj kochać Ciebie z Matką w niebie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików