O Krwi najdroższa

O Krwi najdroższa, o Krwi odkupienia,

Napoju życia z nieba dla nas dany,

O zdroju łaski, o ceno zbawienia,

Ty grzechowe leczysz rany.


Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta,

Abyś nas wszystkich życiem napawała;

Abyś dla świata, Krwi Boska prześwięta,

Miłosierdzie wybłagała.


O Krwi najdroższa, przez Serce przeczyste,

Gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi,

Cześć Tobie niesiem, dzięki wiekuiste,

Z Aniołami, ze świętymi.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików