O serce kamienne

O serce kamienne, ach skruszże się,

Męce Jezusowej przypatrzyj się:

Nastał czas pokory, umartwień czas,

Przestańże już grzeszyć, dość tego masz:

Chrystus cierpi srogie męki,

Na krzyżu boleśnie jest rozpięty.


Wyśmiany, dręczony i uplwany,

Koroną z ciernia koronowany,

Zemdlony, zraniony, w pośmiech dany,

Potem niewinnie na śmierć skazany,

Na śmierć krzyża. Jego ciężar

Ach do ziemi zemdlonego zniża.


O przesmutna góro Kalwaria,

Na której żałosna czeka chwila,

Tyś jest cel i koniec Pana mego,

Na krzyżu boleśnie rozpiętego:

Jam przyczyna, moja wina

Krew świętą wytoczyła.


Zbawicielu Chryste, mój Jezusie,

Tyś jest Odkupiciel mej duszy;

Ja grzesznik przewieli, a niegodny,

Tyś istotna Miłość i Bóg wieczny:

Odpuść miły, moje winy,

Litując się, zbawże Twe stworzenie.


Daj, aby Twe święte umęczenie

Nie było na wieczne potępienie,

Lecz, abym trwając w Twej miłości,

Jezu oglądał Cię we wieczności:

Dla pięciu ran daj mi się Sam,

W życiu i po śmierci w Tobie ufam.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików