Oto Jezus umiera

Oto Jezus umiera, uważaj, grzeszniku,

Śmierć Mu oczy zawiera, zapłaczże, nędzniku.

O grzechy ludzkie, coście to sprawiły,

Panaście swego złośliwie zabiły.


Ach! grzeszniku, coś sprawił dla grzechu twojego

Panaś życia pozbawił, a nie płaczesz tego?

O grzechy ludzkie, coście to sprawiły,

Panaście swego złośliwie zabiły.


Oto tu w grobie leży Pan z krzyża złożony,

Krew świeża Mu z ran bieży, mój Jezus zraniony.

O grzechy ludzkie, coście to sprawiły,

Panaście swego złośliwie zabiły.


Oczy krwią zalepione, głowa cierniem zdarta,

I włosy krwią zwarzone, twarz pięściami starta

O grzechy ludzkie, coście to sprawiły,

Panaście swego złośliwie zabiły.


Ręce gwoźdźmi przeszyte, serce rozpłatane,

Nogi na krzyż przybite, żyły w Nim zszarpane.

O grzechy ludzkie, coście to sprawiły,

Panaście swego złośliwie zabiły.


Leży w grobie umarły Syn Boga żywego,

Grzechy nasze wydarły duszę z ciała Jego.

O grzechy ludzkie, coście to sprawiły,

Panaście swego złośliwie zabiły.


Rozpłaczże się, grzeszniku, widząc Pana swego,

Dla złości twéj, nędzniku, w grobie złożonego,

A płacz rzewli wie, płaczże tego Ojca,

Boś to ty Jego, tyś Jego zabójca.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików