Panie, nogi Twe całuję

Panie, nogi Twe całuję,

Rany Twoich świętych rąk,

I za gzrechy me żałuję,

Za nie zniosłeś tyle mąk.


Ranę boku otwartego

Ucałować chcę ze czcią.

Wszakże Krew i woda z niego

Płynęły za winę mą.


Ostrym cierniem uwieńczono

Przenajświętszą głowę Twą,

Zbito strasznie i zhańbiono;

Niech więc ucałuję ją.


Opłakując moje winy,

Co zadały tyle ran

Jezusowi, z mej przyczyny

Cierpiał tyle, Bóg i Pan.


Patrzę na krzyż z wielką skruchą,

Słucham przebaczenia słów,

Napełniają mnie otuchą:

Mów, o Jezu, do mnie mów!


Niechaj słodka ust Twych mowa

Dziś przenika serce me,

Wrócić niech będzie gotowa

Dusza ma w objęcia Twe.


Do dobrego daj mi siły,

A od grzechu uchroń mnie

Odtąd już aż do mogiły

Nie przestanę kochać Cię.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików