Pozwól mi Twe męki śpiewać

Pozwól mi Twe męki śpiewać

I z czułością ubolewać,

O Baranku bez zmazy,

Który gładzisz me skazy.

Jezu, piętnuj Twymi rany w głębi serca chrześcijany!

Niechaj boleść śmierci Twej

zmniejszy bóle śmierci mej.


Błagając Ojca łaskawie,

Jak pośrednik w ludzkiej sprawie,

Byłeś Krwią Swą zbroczony,

Na krzyżu rozciągniony.

Jezu, piętnuj Twymi rany w głębi serca chrześcijany!

Niechaj boleść śmierci Twej

zmniejszy bóle śmierci mej.


By Cię pojmano zelżywie,

Męczono nielitościwie

Przystąpił Judasz z rotą,

Tyś się poddał z ochotą.

Jezu, piętnuj Twymi rany w głębi serca chrześcijany!

Niechaj boleść śmierci Twej

zmniejszy bóle śmierci mej.


Sędzie na życie czyhali,

W ręce katów Cię oddali,

Którzy Twe święte Ciało

Siekli, że krwią spływało.

Jezu, piętnuj Twymi rany w głębi serca chrześcijany!

Niechaj boleść śmierci Twej

zmniejszy bóle śmierci mej.


Wśród pogardy, pośmiewiska

Lud koronę na skroń wciska,

Której kolce cierniowe

Srogo ranią Twą głowę.

Jezu, piętnuj Twymi rany w głębi serca chrześcijany!

Niechaj boleść śmierci Twej

zmniejszy bóle śmierci mej.


Do krzyża swego przybity,

Okrutną włócznią przeszyty,

Jezu Chryste, umierasz,

Grzesznym niebo otwierasz.

Jezu, piętnuj Twymi rany w głębi serca chrześcijany!

Niechaj boleść śmierci Twej

zmniejszy bóle śmierci mej.


Ponosisz Jezu, te rany,

Aby Bóg był przebłagany,

Niechaj ból śmierci Twojej

Zmniejszy ból śmierci mojej.

Jezu, piętnuj Twymi rany w głębi serca chrześcijany!

Niechaj boleść śmierci Twej

zmniejszy bóle śmierci mej.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików