Spuść z ran Twoich kroplę

Spuść z ran Twoich kroplę, Jezu Chryste, Panie,

Nieprzyjaciołom daj upamiątanie,

Bo niech, jak kto chce, tak mnie prześladuje,

To ja za szczęście sobie poczytują, sobie poczytuję.


Wszak większe Chrystus cierpiał za nas rany,

Był zbity, skłuty i spoliczkowany.

Powtóre Jemu rany odnawiamy,

Kiedy niezbożnie kogo obmawiamy, kogo obmawiamy.


Z ran Twoich ludziom płyną krople dary,

Wyznać tom winien, bez końca, bez miary,

Tym polecam w okup Twój mą duszę,

Za której zmazę co dzień płakać muszę, co dzień płakać muszę.


Kogo Bóg kocha, krzyżyki mu daje,

Ten, co je nosi szczęśliwym zostaje,

Mocno w to wierzyć człowiekowi trzeba,

Że bez krzyżyków nie dojdzie do nieba, nie dojdzie do nieba.


I któż w nieszczęściu mnie ratować może?

Chyba Twa łaska, o mój wieczny Boże,

Choć mnie w nieszczęściu każdy odstępuje,

Nic, gdy Twa łaska mną się opiekuje, mną sią opiekuje.


Boże, mój Boże, litościwy Panie,

Ach, za me grzechy płakać łez nie stanie,

Daj mi tę łaskę, bym tu pokutował,

A za me grzechy serdecznie żałował, serdecznie żałował.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików