Twój krzyż, Jego ramiona

Twój krzyż, Jego ramiona mnie oplatają

Twój krzyż, prosty drewniany, a jakże wielki

W Jego wnętrzu mała monstrancja Twoje Ciało

I pięć stróżek krwi błogosławi ziemię

Naucz mnie umierać.


Duchu przyjdź, Duchu przyjdź

O Duchu Święty przyjdź!

Duchu przyjdź, Duchu przyjdź

O Duchu Święty przyjdź!


Pewnego dnia objęły mnie ramiona krzyża

Przytuliły mnie mocno do Twojego serca

I ujrzałem w każdym upadku moim płomień miłosierdzia

A w każdym powstaniu zwycięstwo nadziei


Że jedna kropla Krwi Twojej

Spadając na mą pustynię

Zrodzi szaleństwo zielonej miłości

Spadając na mą pustynię

Zrodzi szaleństwo zielonej miłości

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików