Tysiąckroć bądź pozdrowiony

Tysiąckroć bądź pozdrowiony, o krzyżu prześwięty,

Milionkroć bądź uczczony, ty ołtarzu złoty,

Na którym Chrystus Pan, pełny śmiertelnych ran,

Mą grzeszną duszę przez śmierć Swą wywiódł z piekielnych bram.


Tu, zatwardziali grzesznicy, pójdźmy pod krzyż święty,

Tu wnet zmiękczeni będziemy, tu lekarz bogaty;

Sumienie gryzie nas, ach, póki mamy czas,

Gorzko za grzechy żałujmy, ten lekarz zbawi nas.


Nie bójmy się naszych złości, tu jest Zbawiciel nasz,

Ufajmy w Jego miłości, oto tu Ojciec nasz;

Płaczmy za nieprawość, zapomnijmy na złość,

Przyjmij marnotrawne syny w Twoją świętą miłość.


Był kiedy kto miłościwszy moja duszo k’tobie

Jako Jezus twój najmilszy? Rozważ to u siebie;

Aby cię wykupił, z nieba na świat zstąpił

I przez lat trzydzieści i trzy wiele mąk podstąpił.


Jeszcze na tym dosyć nie miał miły przyjaciel twój,

Po wszystkich przetrwanych mękach chciał dać i żywot Swój:

Srogo biczowany, i koronowany,

Potem z krzyżem wywiedziony był ukrzyżowany.


Rozpłyńcie się oczy moje, wołaj też o morze,

Dajcie głosy lwy ryczące, na Golgocie górze,

Zaćmij się miesiącu, zgaśnij światło w słońcu,

Za mą złość Jezus umiera wiszący na krzyżu.


W tym to krzyżu cieszyć się chcę, jak długo żyć będę,

Za swe przeszłe nieprawości płakać nie przestanę,

Ciebie chcę miłować, ciebie naśladować,

W krzyżach, nędzach, utrapieniach chcę Ci się podobać.


Nigdy Twego przykazania nie chcę już przestąpić,

Według Twego podobania żywot mój urządzić;

Co chcesz, to dopuszczaj, tylko nie opuszczaj,

Tu jeszcze pal, siecz, męcz, karz mnie, od zguby uchowaj.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików