W ciszy Golgoty

W ciszy Golgoty głuchy dźwięk

Gwoździe przybiły dłonie Twe

Jezu najdroższy Baranku Boży

Cierpisz za grzechy świata


Nie chciałem krzyża z Tobą nieść

Swój jeszcze chętniej Ci oddałem

Na Twe omdlałe,zbolałe ramiona

Coś jeszcze dodać chciałem


Łotrom swój krzyż pomogłem nieść

Octem poiłem Cię

Tyś na mnie spojrzał miłością swą wielką

I zbawiłeś mnie

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików