W krzyżu cierpienie

W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,

W krzyżu miłości nauka.

Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może,

Ten nic nie pragnie, nie szuka.


W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda

Dla duszy smutkiem zmroczonej,

Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie

W boleści sercu zadanej.


Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie

Serce ci na wskroś przepali,

Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża,

On ciebie wesprze, ocali.


Gdy wiary siła serce spoiła,

A i toć serce zawiodło;

O, nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj,

Krzyż niech ci stanie za godło.


Gdy wśród żywota biedna sierota

Stoi od ludzi wzgardzona;

Krzyż będzie światem, ojcem i bratem,

Gdy go przytulisz do łona.


Gdy rozpacz w łonie, oko w łzach tonie,

O, wytrwaj jeszcze na chwilę,

Łza się przesączy, rozpacz zakończy

Krzyżem zatkniętym w mogile.


Kto u stóp krzyża swą duszę zniża,

Na tego spojrzy łaskawie.

Jezus, Zbawiciel i Odkupiciel

Da pomoc Boską w wszej sprawie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików