Witam Cię, witam Przenajświętsze Ciało

Witam Cię, witam Przenajświętsze Ciało,

któreś na krzyżu sromotnie wisiało

Za nasze winy, Synu jedyny,

Ojca wiecznego, Boga prawego,

Męki te znosiłeś.


Dajem Ci pokłon, Bogu prawdziwemu,

W tym Sakramencie dziwnie zakrytemu;

Żebrzem litości i Twej miłości,

Byś gniew swój srogi, o Jezu drogi,

Pohamować raczył.


Zmiłuj się, zmiłuj nad nami grzesznymi,

Nie racz pogardzać prośbami naszymi;

Zgrom hardych siły, daj pokój miły,

Wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady

Spośród ludu swego.


A kiedy przyjdzie z światem tym rozstanie,

Ratuj nas, ratuj, dobrotliwy Panie!

Niech z Ciała Twego, Przenajświętszego

Posiłek mamy i oglądamy

Ciebie łaskawego.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików