Wszechmogący wieczny Boże

Wszechmogący wieczny Boże,

Któż twą miłość pojąć może

Ku człeku, stworzeniu twemu!

Za twe łaski niewdzięcznemu.


Stworzyłeś go tak nadobnym;

Twarzy twej świętej podobnym;

Wszystko, coś na świecie sprawił,

Pod władzęś człowieka stawił.


Lecz stał ci się nieposłusznym,

Gardząc prawem twojem słusznom;

Zkąd zasłużył potępienie

Niegodne łask twych stworzenie.


Wszakżeż ty Pan miłosierny,

By nie zginął człek mizerny;

Przyrzekłeś mu odkupienie,

Przez Syna twego wcielenie.


Gdy przyszedł czas twej litości,

Dałeś Anioła jasności;

Żeby Maryi objawił,

Co w niej Bóg Duch Święty sprawił.


Że miała porodzić syna,

Przez którego grzechów wina

Ma być męką wypłacona.

Dusza ludzka odkupiona.


Więc przyszedł na świat Syn Boski,

Cierpiał smutek, wszelkie troski;

Jeszcze Mu się mało zdało,

Wydał nas krzyż swoje ciało.


Szósty dzień przed wielką nocą,

Kiedy wjeżdżał dziwną mocą

Do Jerozolimskiej bramy,

Wyszły Mu dziatki z palmami.


Wdzięczne Mu głosy śpiewały,

Królem Go swym wyznawały,

Witaj Zbawicielu świata!

Przez długie czekany lata.


O! jak prędka jest odmiana

W ludzkiej czułości do Pana,

Po krótkiej Jezusa chwale

Wiodą do miasta zuchwale.


Jak złoczyńcę związanego,

Prowadzą Syna Bożego;

Niesławą Go ochydzają,

Zdrajcą świętość nazywają.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików