Zbawienie przyszło przez krzyż

Zbawienie przyszło przez krzyż,

Ogromna to tajemnica.

Każde cierpienie ma sens

Prowadzi do pełni życia.


Jeżeli chcesz mnie naśladować,

to weź swój krzyż na każdy dzień,

i choć ze mną zbawiać świat,

kolejny już wiek.


Codzienność wiedzie przez krzyż,

Większy, im kochasz goręcej.

Nie musisz ginąć już dziś,

Lecz ukrzyżować swe serce.


Jeżeli chcesz mnie naśladować,

to weź swój krzyż na każdy dzień,

i choć ze mną zbawiać świat,

kolejny już wiek.


Każde spojrzenie na krzyż,

niech niepokojem zagości.

Bo wszystko w życiu to nic,

Wobec tak wielkiej miłości.


Jeżeli chcesz mnie naśladować,

to weź swój krzyż na każdy dzień,

i choć ze mną zbawiać świat,

kolejny już wiek.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików