Wspaniałym Panem Tyś

Wspaniałym Panem Tyś, Twej twarzy szukam wciąż

Gdy Twe spojrzenie jest na dziecku Twym

Łaska Twa dotyka mnie


Wspaniałym Panem Tyś, Twe Światło świeci mi

Gdy Twe spojrzenie akceptuje mnie

Miłość Twa dotyka mnie


Wspaniałym Panem Tyś, Twój Duch prowadzi mnie

Gdy Twe spojrzenie widzi boleść mą

Dobroć Twa dotyka mnie

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików