Zacznijcie pieśń

Zacznijcie pieśń, uderzcie w bębny

W cytry dźwięczne i liry

Zadmijcie w róg na miesiąc nowy

Na czas pełni dnia waszego święta

Radośnie śpiewajcie Bogu naszej potędze

Radośnie śpiewajcie Panu Bogu (2x)


Wstępuje wśród krzyków radości (hej, hej)

Wstępuje przy dźwiękach rogu

Śpiewajcie Bogu śpiewajcie

Śpiewajcie Bogu śpiewajcie Bogu


Zaśpiewajcie Mu pieśń nową

Dobrze grajcie a głośno

Bo słowo Pańskie jest rzetelne

A każde dzieło, dzieło wierne

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików