Zastanówmy się co Wielki Bóg nam dał

Zastanówmy się, co Wielki Bóg nam dał

Podziękujmy Mu, że dobry dla nas jest

Bo Jego Miłość trwa tysiące długich lat

I wiecznie będzie trwać ta Miłość


Dziś już wiemy to, co Wielki Bóg nam dał

Dziękujemy Mu, że dobry dla nas jest

Bo Jego Miłość trwa tysiące długich lat

I wiecznie będzie trwać ta Miłość

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików