Zwyciężca śmierci

Zwyciężca śmierci, piekła i szatana.

Wychodzi z grobu dnia trzeciego zrana:

Naród niewierny trwoży się, przestrasza,

Na cud Jonasza, Alleluja.


Ziemia się trzęsie.... straż się grobu miesza....

Anioł zstępuje... niewiasty pociesza:

Patrzcie mówi im, grób się próżny został,

Pan zmartwychpowstał — Alleluja.


Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,

Gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale:

Ojcu swojemu uczynił już zadość,

Nam niesie radość — Alleluja.


Cieszy swych uczniów co mu wierni byli,

Utwierdza w wierze aby nie wątpili:

Obcuje z niemi, daje nauk wiele,

O swym Kościele — Alleluja.


Już nie spółkuje z narodem niewiernym,

Samym się tylko ukazuje wiernym:

Nieśmiertelności przedstawia znamiona,

Wśród uczniów grona — Alleluja.


Boleści, rany, wzgardy wyrządzone,

I śmierć haniebna, są już nadgrodzone:

Za poniżenia został wywyższony,

Nad wszystkie trony — Alleluja.


Ciesz się Syonie Chrystusów kościele!

Oto zabity Bóg twój żyje w ciele;

Śpiewaj z weselem: Pan króluje z drzewa,

Jak Dawid śpiewa — Alleluja.


Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona,

Wina pierwszego Rodzica zgładzona,

Niebios zamkniętych otwarta jest brama,

Synom Adama — Alleluja.


Stargawszy pęta nałogów grzechowe,

Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe,

Zdala mijając nieszczęść naszych groby,

Miejsca, osoby — Alleluja.


Przez twe chwalebne Chryste zmartwychwstanie,

Daj w łasce twojej stateczne wytrwanie,

I niech tak w chwale, jakoś ty równie my

Zmartwychwstaniemy — Alleluja.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików