A gdy miły Pan Jezus do Nieba wstępował

A gdy miły Pan Jezus do Nieba wstępował,

A z swoją miłą Matką żałośnie się żegnał,


Przytulił Ją do Siebie, serdecznie całował,

A za wszystkie jej prace miluchno dziękował:


Dziękuję Tobie, Matko, żeś mnie porodziła,

Porodziwszy piersiami swojemi karmiła.


Na ręku mnie nosiłaś, mile piastowała,

Przed Herodem w dalekie strony uciekała.


Przez siedem lat w Egipcie troskliwie żywiła,

Wielkieś prace i trudy dla mnie ponosiła.


Ile kropel pokarmu wziąłem z Ciała Twego,

Tyle Ty miej zapłaty u Ojca mojego;


Do którego Ja teraz do nieba wstępuję,

A Ciebie Matko Moja, światu zostawuję.


A słysząc to Marya, wzajem się skłoniła,

Do Jezusa te słowa żałośnie mówiła:


Dziękuję Tobie, Synu, żeś mnie zdawna przejrzał,

Mnie ubogą panienkę za matuchnę obrał.


Niech będzie Bóg pochwalon, a Ojciec Twój miły,

Że wszystkie moje prace przytomne Ci były.


A teraz mnie mój Synu zostawiasz na świecie,

Jam Cię zawsze kochała ulubiony kwiecie.


A ja Ciebie na ziemi kochałam jak złoto,

Ty mnie, najmilszy Synu, zostawiasz sierotą.


Teraz ci mnie samą tu na ziemi zostawiasz,

A tak długo mój Synu Matkę zapominasz.


Aleć kochany Synu, gdy do nieba pójdziesz,

Przecież ja mam nadzieję, że Ty po mnie przyjdziesz.


Potem Jezus w obłoku do Ojca się stawił,

Uczniów swoich i Matkę na ziemi zostawił.


Która tu lat piętnaście po wniebowstąpieniu,

Żyła w domu Janowym w wielkiem upragnieniu.


Tedy Bóg ukończywszy piętnastego roku,

Posyła Gabryela ze swego wyroku;


Który ją przywitawszy: bądźże pozdrowiona,

Do nieba dnia trzeciego będziesz przeniesiona.


Zasnęła bez boleści i strachu wielkiego,

Spotkała w drodze Syna z całym dworem Jego,


Który do Niej zawołał: o Matko kochana!

Witaj ze wszystkich ludzi na ziemi wybrana.


Tak Jej najświętszą duszę w niebo prowadzili,

I podle Trójcy Świętej Oną posadzili.


Gdzie Jej wszyscy Anieli wraz z Archaniołami,

Wdzięcznie pienia śpiewają różnemi pieśniami.


Tak my nędzni ziemianie do Niej się udajmy,

Wszelkie nasze potrzeby Onej polecajmy.


Przyczyń się o Maryo! przyczyń się za nami,

Niechaj przez Cię królestwo w niebie otrzymamy.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików