Ave Maryja

Ave Maryja

Ave, Ave, Ave Maryja


Łaski pełna, Pan z Tobą

Błogosławiona jesteś między niewiastami

Łaski pełna jesteś Maryjo

Błogosławiony owoc życia Twego

Jezus, Jezus, Jezus


Święta Maryjo, Matko Boża.

Módl się za nami grzesznymi.

Teraz i w czasie naszego umierania.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików