Bądź Królową moich czystych myśli

Bądź Królową moich czystych myśli,

Uchroń przed brudem me serce,

Nie pozwól kochać świat bez krzyża,

Bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne.


Matko łaski pełna,

Pod Twoją obronę nas weź,

Aby wiara nasza chwałą była Bogu

Ojcu, Synowi, Duchowi.


Bądź Królową moich snów, nadziei,

Uchroń przed fałszem mą duszę,

Nie pozwól w pieniądz ją zamienić,

Bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne.


Matko łaski pełna,

Pod Twoją obronę nas weź,

Aby wiara nasza chwałą była Bogu

Ojcu, Synowi, Duchowi.


Bądź Królową moich dni i nocy,

Uchroń przed zdradą me czyny,

Nie pozwól w rozpacz je zamienić,

Bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne.


Matko łaski pełna,

Pod Twoją obronę nas weź,

Aby wiara nasza chwałą była Bogu

Ojcu, Synowi, Duchowi.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików