Bądź pozdrowiona Pani Święta

Bądź pozdrowiona Pani Święta,

Królowo Najświętsza, Boża Rodzicielko

Maryjo zawsze Dziewico,

wybrana przez Ojca i Syna i Ducha.


Bądź pozdrowiona Jego Pałacu,

Jego Przybytku;

Bądź pozdrowiona Jego Mieszkanie,

Matko Boga, Maryjo.


Bądźcie pozdrowione wy wszystkie święte cnoty,

które Duch Święty swą łaską i oświeceniem.

Wlewa w serca ludzi, aby z niewiernych

stali się wierni Bogu samemu.


Bądź pozdrowiona Jego Szato,

Jego Służebnico.

Bądź pozdrowiona Jego Matko,

Maryjo zawsze Dziewico.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików