Bądź pozdrowiona Panno nieskalana

Bądź pozdrowiona Panno nieskalana,

Pani wszechświata, Matko ukochana.

Bądź pozdrowiona od morza do morza,

Królowo Polski, o zaranna zorza.


Bądź pozdrowiona Królowo tych ziemi,

W których się naród dziećmi Twymi mieni,

Bądź pozdrowiona ich łzami, mękami,

Ich wiarą w Ciebie i ich westchnieniami.


Bądź pozdrowiona w Tobie moc u Boga!

Broń nas od nieszczęść niewoli i wroga,

A gdy nam godłem cierniowa korona,

W cierpieniach i mękach, bądź nam pozdrowiona


Bądź pozdrowiona wszystkimi pieśniami,

W których Cię wielbim o Królowo, Pani!

Bądź pozdrowiona w każdym naszym tchnieniu,

W prześladowaniach i w całym istnieniu


Bądź pozdrowiona w całym chrześcijaństwie

Przez sług Chrystusa i w Jego kapłaństwie!

Dodaj duchownym siły, mocy, woli,

By swe owieczki wspierali w niedoli.


Bądź pozdrowiona! Daj w mękach wytrwanie,

Daj silną wiarę! Uproś zmiłowanie!

A gdy w cierpieniu ktoś życia dokona

Za wiarę ojców, bądź nam pozdrowiona!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików