Bądź pozdrowiona

Bądź pozdrowiona Panienko Marya,

Ciebie wzywają wszyscy grzeszni i ja,

Boś Ty jest Matką Synowi Bożemu,

A ztąd pociechą każdemu grzesznemu.


Do Ciebie Panno my grzeszni wołamy,

Łzy wylewając, serdecznie wzdychamy!

Ratuj nas, ratuj w tym naszym frasunku,

Niechaj doznamy Twojego ratunku.


Bo nieprzyjaciel na to się usadził,

By sługi Twoje z ojczyzny wygładził.

Przyczyń się Panno a Twoją obron

Pokaż swą łaskę nad naszą Koroną.


Nasza Korona srodze utrapiona,

Niechaj nie będzie nigdy wypuszczona.

Z Twojéj opieki przeważnéj przyczyny,

Syn Twój kochany niech odpuści winy.


Grzechy to nasze słusznie zasłużyły,

Plagę tak wielką na się powabiły.

Niechże już koniec tgo utrapienia

Będzie, o Panno, zażyj użalenia.


Niech nam na pomoc przybędą posłowie

Ku nam przychylni święci Aniołowie,

Niech nas już dojdzie szczęśliwa nowina:

Macie już pokój od mojego Syna.


Użycz to Jezu dla Matki kochanéj:

Niech lud Twój będzie w kraju zachowany,

A my Cię za to z Twą Matką społecznie,

Będziem wychwalać na wiek wieków wiecznie.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików