Biedny kto Ciebie nie zna

Biedny kto Ciebie nie zna od powicia

I nigdy Twego nie słyszał Imienia;

Lecz ten biedniejszy, kto w rozpuście życia

Stał się niegodnym Twojego wejrzenia.


I Imię Twoje już zatarł w pamięci,

I swojej Matki podle się wyrzeka.

Ach, łaska Boska serca nie poświęci,

Które od Matki stroni i ucieka.


Kto się za życia z Tobą nie połączy,

Tęskniąc, nie szuka Twej świętej opieki,

Ten i bez Ciebie to życie zakończy,

Bez Ciebie będzie rozpaczać na wieki.


Kto Cię nie uczci myślą, słowem, czynem,

Za tym nie staniesz na sądzie w obronie!

Kto gardzi Matką, ten gardzi i Synem,

Kto gardzi światłem, w ciemnościach zatonie.


Gorzkie łzy żalu dziś Ci niosę w darze,

Niechaj wyżebrzą Twoje zlitowanie.

A chociaż Syn Twój w gniewie mnie ukarze,

Matka za dzieckiem w obronie powstanie.


A kogoż, Matko, Ty pobłogosławisz,

Ten do wieczności szczęśliwie popłynie:

A za kim Matko, na sądzie się wstawisz,

Ten wieczną śmiercią nigdy nie zginie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików