Boga Rodzico, Tyś świadkiem mej doli

Boga Rodzico, Tyś świadkiem mej doli,

W boleści serca ze łzami Cię proszę:

Daj mi cierpliwość uledz Boskiej woli,

Ach smutek ciężki, niech go mężnie znoszę.


Nieraz ja Twojej doznałem opieki,

Pociechy w smutku i wsparcia w potrzebie.

Maryjo, podnieś łaskawe powieki

I spojrzyj na mnie, kiedy błagam Ciebie.


Wszak znasz co boleść, o Matko jedyna,

Tyś siedm mieczów miała w swojem łonie,

Kiedyś na krzyżu obaczyła Syna,

Chciejże mi w smutku stanąć ku obronie.


Wejrzyj, o Matko, na żal, nie na winę,

Wejrzyj na serce smutkiem uciśnione,

Dopomóż dzisiaj i w śmierci godzinę,

By me nadzieje były uiszczone.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików