Brzmi cichej godziny

Brzmi cichej godziny,

Przez góry doliny, Dzwonku Twój głos.

Brzmij Pannie Maryi,

Nieś pozdrowienie Jej, Aż do niebios.


Bo Ona łask pełna,

Niebo i ziemia ma Pokłon Jej dać.

Chcę też Jej dzwonkiem być,

Ją pozdrowieniem czcić, Ją miłować.


Pan Bóg wszechmogący,

Nas pocieszający, On jest z Tobą,

Królowo Niebieska,

Nasza pośredniczko, Bądź też ze mną.


Panno wysławiona.

Spraw niech Twa Dziecina, Nam tu sprzyja.

Tyś błogosławiona,

Bez grzechu poczęta. O Maryja!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików