Chwalmy Matkę Polskich rodzin

Chwalmy Matkę Polskich rodzin,

Co po domach naszych chodzi.

Chwalmy sercem i czynami.

Ona będzie zawsze z nami.


Jej w niewolę się oddajmy

I jak matkę Ją kochajmy.

Ona odda nas Synowi,

Jezusowi Chrystusowi.


Jej oddajmy dom nasz mały

I ojczyznę, Kościół cały.

Niechaj wszyscy Ją kochają

I za Matkę Ją uznają.


Ty zaś Matko ukochana,

Polski Panią, nas ochrona.

Bądź królową naszej ziemi,

Nie gardź prośbami naszymi.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików