Ciebie na wieki wychwalać będziemy

Ciebie na wieki wychwalać będziemy,

Królowo nieba, Maryo;

W Twojej opiece niechaj zostajemy,

Śliczna bez zmazy lilio!

Wdzięczna Estero, o Panienko święta!

Tyś przez Aniołów, jest do nieba wzięta,

Niepokalanie poczęta!


Na każdy moment, na każdą godzinę,

Twojej pomocy żądamy

Pani Anielska, odproś naszą winę,

Do Ciebie grzeszni wzdychamy!

O Fórto Rajska! Ucieczko grzeszników!

O Matko Boska! ratuj niewolników,

Niepokalanie poczęta!


Obróć Swe oczy, pośpiesz w utrapieniu,

Maryo, Matko miłości;

Kto służy Tobie, nie daj go zginieniu,

Broń nas od czartowskiej złości;

Pokaż łaskę Swą, Matko litościwa,

Najświętsza Panno, bądźże szczodrobliwa,

Niepokalanie poczęta!


Masz berło w ręce, znać, żeś Monarchinią,

Masz w drugiej Syna Swojego;

Zjednaj nam łaskę w ostatnią godzinę,

W on dzień skonania naszego;

Niech Cię chwalimy z Twym Synem spółecznie,

Jak teraz w życiu,

tak i potem wiecznie,

Niepokalanie poczęta!


Przybądź, o Matko, w ostatnim terminie,

Ciebie my grzeszni wzywamy,

Na pomoc naszą w śmiertelnej godzinie,

Niechaj przy Tobie skonamy;

Ubłagaj Syna, niechaj się zmiłuje,

A żywot wieczny po śmierci daruje,

Niepokalanie poczęta!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików