Cześć Maryi, cześć i chwała

Cześć Maryi, cześć i chwała,

Pannie świętej cześć!

Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała,

hołd jej spiesz się nieść!


Jej to ręce piastowały

Tego, co ten świat

Stworzył wielki i wspaniały,

Syn Jej a nasz brat.


On jak Matkę ją miłował,

w posłuszeństwie żył.

Każde słowo Jej szanował,

chociaż Bogiem był.


Dziatki lube, jeśli chcecie,

błogi żywot mieć,

jako święte Jezus - Dziecię,

Marię chciejcie czcić.


Niewinność, cichość, pokora,

To Maryi strój,

Przez nie miła niebios Córa

Łask zyskała zdrój.


Przez nie w gwiaździstej koronie

Ją osadził Bóg

Na wysokim niebios tronie,

Ma w Aniołach sług.


Obraz Maryi, dziatwo droga,

W sercu zawsze noś,

O opiekę Matki Boga

Zawsze kornie proś.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików