Czy Ci smutek dni zamąca

Czy Ci smutek dni zamąca,

Czy los budzi niepokoje,

Zna Maryja troski Twoje,

Pomoc da Nieustającą.


Ledwo duszę w łzach tonącą,

W ciężkim bólu zwrócisz do Niej,

Już pociechy zsyła promień:

Pomoc Swą Nieustającą.


Ranę serce ci krwawiącą,

Znoś cierpliwie i w pokorze,

Wszak Maryja ci pomoże,

Pomoc da Nieustającą.


Patrz w tę twarz dobrocią tchnącą,

Oczy kieruj do obrazu,

Ufność wróci ci odrazu,

W Pomoc Jej Nieustającą.


Przeto Matkę kochającą,

Stale wzywaj w swej niedoli,

Wnet usunie co Cię boli,

Pomoc da Nieustającą.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików