Daj mi Jezusa, o Matko moja

Daj mi Jezusa, o Matko moja,

Na krótki życia mojego dzień.

W każdym cierpieniu i życia znojach,

Pragnę tej siły, co płynie zeń.

O daj mi, daj, Jezusa daj!


O złóż Go Matko do serca mego,

Co pragnie służyć Mu dzień i noc,

Ja żyć nie mogę bez Pana swego,

Bo On mi daje wytrwania moc.

O daj mi, daj, Jezusa daj!


O daj mi Matko Jezusa Serce,

Daj Jego Ciało i Jego Krew.

Niech mnie ratuje w każdej rozterce,

Niech rzuca w duszę Swej łaski siew.

O daj mi, daj, Jezusa daj!


Ja Mu u świętych stóp serce złożę

I za me grzechy gorący ból.

I kochać będę w cichej pokorze,

Bo to mój Jezus, mój Bóg i Król.

O daj mi, daj, Jezusa daj!


A gdy, o Matko, życie przeminie,

Gdy dusza przejdzie wieczności próg,

Daj mi, Maryjo, w niebios krainie

U Jezusowych odpocząć nóg.

O daj mi, daj, Jezusa daj!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików