Do Twej dążym kaplicy

Do Twej dążym kaplicy,

Co z brzegu czeka nas,

Wśród wichru, nawałnicy,

W pochmurny, słotny czas.

Byśmy tam wciąż dążyli

I nigdy nie zbłądzili:

Maryo, Maryo, o Maryo świeć!


Jak cudnie w zmierzchu cieni

Twój obraz sercu lśni! -

Wód kryształ się rumieni,

Na nim Twój promień drży.

O Jutrznio powstająca,

O Gwiazdo z chmur świecąca,

Maryo, Maryo, o Maryo świeć!


Na wiośle żeglarz wsparty

Z ócz sączy łzę po łzie,

W Tobie ma port otwarty,

W tęsknicy wzywa Cię.

Gdy wiatr bałwany wzdymie,

Niech zgłuchną na Twe Imię,

Maryo, Maryo, o Maryo świeć!


O, smutne nasze pieśni -

Echem rozchodzą w dal,

Wtórują im boleśniej

Serca, z poszumem fal.

Na pieśni smutne echo,

Ty, rajską wtórz pociechą!

Maryo, Maryo, o Maryo świeć!


Gdy w skonu nam wieczorze,

Jak mary, zmierzchną dni,

Ty jasną roztocz zorzę,

Przepromień gorzkie łzy!

O Jutrznio powstająca,

O Gwiazdo z chmur świecąca.

Maryo, Maryo, o Maryo świeć!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików