Dzięki składamy Ci Maryjo

Dzięki składamy Ci Maryjo

Żeś zagościła w domu tym

Więc tą rodzinę strzeż, błogosław,

umacniaj w zdrowiu Broń przed złem


Błogosław dobra Matko

Błogosław dzieci swe

My chcemy kochać Ciebie zawsze

Matko w tym obrazie wielbić Cię


Tyś jest czystsza od aniołów

Tyś najpiękniejsza z ludzkich cór

Ciebie niech wielbi ziemia cała

Wielbi Cię w pieśni niebios chór


Błogosław dobra Matko

Błogosław dzieci swe

My chcemy kochać Ciebie zawsze

Matko w tym obrazie wielbić Cię


Błogosław nam Ojca Świętego

Błogosław święty Kościół Twój

Błogosław wszystko duchowieństwo

Osłaniaj, wspieraj, łaskę dasz


Błogosław dobra Matko

Błogosław dzieci swe

My chcemy kochać Ciebie zawsze

Matko w tym obrazie wielbić Cię


Błogosław nam księdza prymasa

On naszej Polski anioł stróż

Użycz nam zdrowia, długich lat

Daj wszelkie dobra, broń od burz


Błogosław dobra Matko

Błogosław dzieci swe

My chcemy kochać Ciebie zawsze

Matko w tym obrazie wielbić Cię


Błogosław nam księdza proboszcza

I wikariusza księdza też

Co wiary w naszych sercach strzegą

By Jej nie zagłuszyć kłamstw perz


Błogosław dobra Matko

Błogosław dzieci swe

My chcemy kochać Ciebie zawsze

Matko w tym obrazie wielbić Cię


Błogosław pracę ojców, matek

Dasz swa łaską w każdy dzień

Wlej między nami pokój miłości

Niechaj niezgody zniknie cierni


Błogosław dobra Matko

Błogosław dzieci swe

My chcemy kochać Ciebie zawsze

Matko w tym obrazie wielbić Cię


Błogosław nam parafię całą...

Wioski i miasta, każdy dom

Niechaj nam nie szkodzi wojna, ogień

Choroby, powódź, burzy grom


Błogosław dobra Matko

Błogosław dzieci swe

My chcemy kochać Ciebie zawsze

Matko w tym obrazie wielbić Cię


Na nasze pola spójrz Maryjo

Niechaj je złoci bujny kłos

A Ty w biedzie i niedoli

Ubogi chlebem popraw los


Błogosław dobra Matko

Błogosław dzieci swe

My chcemy kochać Ciebie zawsze

Matko w tym obrazie wielbić Cię


Twego Syna proś za nami

Niechaj nie pamięta grzechów nam

A gdy życia dni już przeminą

Swą ręką wiedź do niebios bram


Błogosław dobra Matko

Błogosław dzieci swe

My chcemy kochać Ciebie zawsze

Matko w tym obrazie wielbić Cię

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików