Gdzie Matka, tam miłość

Gdzie Matka, tam miłość,

Gdzie Matka, tam szczęście,

Gdzie matka, tam radość prawdziwa.

Więc świat bez miłości, bez szczęścia, radości,

Tej Matki wciąż szuka, przyzywa:

Przyjdź, Matko, przyjdź,

Rozsiewaj szczęście dokoła,

Przyjdź do nas, przyjdź do nas

Radosna Matko Kościoła!


Gdzie matka, tam litość

I wspólna jest boleść,

Gdzie matka, tam mniejsze cierpienie.

Więc świat chorujacy, zraniony, cierpiący,

Do Matki śle teśkne westchnienia:

Przyjdź, Matko, przyjdź!

Świat chory błaga i woła:

Przyjdź do nas, przyjdź do nas,

Bolesna Matko Kościoła!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików