Gwiazdo jasności

Gwiazdo jasności, Panno czystości,

Tyś jest wonny kwiat!

Śliczna lilia, Panno Marya,

Módl się za nami!


Jezu ucieszny, w smutku pocieszny,

Tyś jest wonny kwiat!

Jezu najmilszy, Synu Maryi.

Racz nas wysłuchać.


Matko litości, studnio słodkości,

Tyś jest wonny kwiat!

Śliczna lilia, Panno Marya,

Módl się za nami!


Królu niebieski, Panie anielski,

Tyś jest wonny kwiat!

Jezu najmilszy, Synu Maryi,

Racz nas wysłuchać!


O Matko Boska, uliczko rajska,

Tyś jest wonny kwiat!

Śliczna lilia, Panno Marya,

Módl się za nami!


Darów szafarzu i dusz lekarzu,

Tyś jest wonny kwiat!

Jezu najmilszy, Synu Maryi,

Racz nas wysłuchać!


Grzesznych obrono, smutnych korono,

Tyś jest wonny kwiat!

Śliczna lilia, Panno Marya,

Módl się za nami!


Błagaj nam Syna, Matko jedyna!

Tyś jest wonny kwiat!

Jezu najmilszy, Synu Maryi,

Racz nas wysłuchać!


Grzechu niewinna, cudności pełna,

Tyś jest wonny kwiat!

Śliczna lilia, Panno Marya,

Módl się za nami!


Jezu cierpliwy, bądź miłościwy,

Tyś jest wonny kwiat!

Jezu najmilszy, Synu Maryi,

Racz nas wysłuchać!


Racz nam dać Panie, w niebie mieszkanie!

Tyś jest wonny kwiat!

Śliczna lilia, Panno Marya,

Módl się za nami!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików