Gwiazdo morza

Gwiazdo morza! któraś Pana mlekiem swojém karmiła,

Tyś śmierci szczep, który szczepił pierwszy rodzic, skruszyła.


Śliczna gwiazdo racz nam teraz uskromić niebo srogie;

Które trapi ciężkim morem, zewsząd ludzie ubogie.


O lekarko chrześciańska! racz nas chorób pozbawić:

Co nie zdoła ludzka siła, racz nam u Syna sprawić.


Odwróć od nas głód, mór ciężki, zachowaj krwawéj wojny;

Użycz zdrowia i żyznych lat, racz nam dać wiek spokojny.


Wysłuchaj nas, gdyż Tobie Syn odmówić nie może;

Zbaw nas dla proźby Matki Twéj, o Jezu wieczny Boże!


A my Ciebie z Bogiem Ojcem, z Duchem świętym społecznie,

Chwalić i Twą Matkę sławić będziem na wieki wiecznie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików